José I. Garí:
(0034) 670 376 193

Sebastián Cruellas:
(0034) 670 376 199

Isidro Abellanet:
(0034) 670 376 192

Fax Clínica:
(0034) 971 125 211

hola@clinica-equina-mallorca.com
www.clinica-equina-mallorca.com

Dirección postal:
Clínica Equina Mallorca (CEM)
Apartado de Correos nº 9
E-07210- Algaida. Mallorca, España